Güçlü Vizyonlarınızı İnşa Ediyoruz

Uzman, artık düşünmeyi bırakmış olan adamdır
Sadece Bilir!

LE CORBUSİER
01

Ne Yapıyoruz ?

Doğru Arsayı Buluyoruz

Projenizin başarısı için hayati önem taşır

Doğru Projeyi Planlıyoruz

Bu kararı verirken birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekir.

Doğru Çizimi Yapıyoruz

Karar verdilen proje için doğru ve başarılı bir proje çizimi yapılmalıdır.

İnşaat Sürecini Doğru Yönetiyoruz

Mimar, mühendisler, müteahhit ve diğer ilgili taraflar arasında etkili iletişim ve işbirliği sağlanmalıdır.

Satışınızı Gerçekleştiriyoruz

RAA Proje olarak, müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kaliteli ve profesyonel hizmetler sunuyoruz.
02

Nasıl Yapıyoruz ?

RAA Proje Olarak

Doğru Arsayı buluyoruz

Doğru arsa seçimi, projenizin başarısı için hayati önem taşır. Dolayısıyla bizim için doğru konumun önemi çok büyüktür. RAA Proje olarak, en ideal konumlara sahip projeleri sunarak, müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Doğru arsa, projenizin hedef kitlesi ve faaliyet alanı göz önünde bulundurularak stratejik bir konumda olmalıdır. Ulaşım kolaylığı, çevredeki altyapı, iş merkezlerine yakınlık gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca ihtiyaçlarınızı karşılamak içinse gerekli altyapıya sahip olması önemlidir. Su, elektrik, kanalizasyon gibi temel hizmetlerin sağlanabilir olması gerekmektedir. Özellikle, iletişim altyapısı da projenizin başarısı için önemlidir.

Arsa, planladığınız projeye uygun büyüklükte olmalıdır. İnşa etmeyi düşündüğünüz yapıyı karşılayacak bir alan sağlamalıdır. Ek olarak, arsanın imar durumu, yapılaşma izinleri ve diğer yerel yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir. Arsa çevresindeki doğal güzellikler, manzara, yeşil alanlar gibi faktörler de projenizin değerini etkileyebilir. Ayrıca, çevredeki rekabet, benzer projeler, potansiyel müşteri kitlesi gibi etkenler de dikkate alınmalıdır. Bir arsanın yatırım potansiyeli, gelecekteki getirileri ve değer artışını tahmin etmek için değerlendirilmelidir. Bölgedeki gelişim projeleri, demografik veriler, ekonomik faktörler gibi unsurlar göz önünde bulundurularak arsanın değeri analiz edilmelidir. Dikkat edilecek bir diğer unsur ise arsa üzerinde herhangi bir yasal kısıtlama veya mülkiyet sorunu olmamasıdır. Araştırma ve denetimler yoluyla arsa üzerinde herhangi bir hukuki sorunun olmadığından emin olunmalıdır. Bu gibi faktörler, bir arsanın sizin için doğru olup olmadığını belirlememizde dikkate aldıklarımızdır. . RAA Proje olarak, en ideal konumlara sahip projeleri sunarak, müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz.

RAA Proje Olarak

Doğru Projeyi Planlıyoruz

Doğru arsanın üzerinde hangi tür yapının inşa edilmesi gerektiğine karar vermek, bir dizi faktörü dikkate almayı gerektirir. İşte bu kararı verirken birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekir. İlgilenilen bölgedeki pazarı araştırmak önemlidir. Konut talebi mi daha yüksek, turizm potansiyeli mi daha fazla, ticaret yapmaya uygun bir bölge mi gibi sorulara cevap bulunması gerekmektedir. Pazar ihtiyaçlarını ve taleplerini anlamak, hangi tür yapıyı inşa etmemiz gerektiği konusunda bize yol gösterecektir. Potansiyel hedef kitlemizi belirlemek de önemlidir. Kimlere hizmet etmek istediğimizi ve hangi tür yapının bu kitleye hitap edeceğini belirlemek, projemizin başarısı için önemlidir. Örneğin, lüks bir villa projesi mi yoksa iş amaçlı bir otel mi inşa etmek istediğinizi belirlemek bu aşamada önemlidir.

İnşa etmeyi düşündüğümüz yapının finansal analizini yapmak önemlidir. Hangi tür yapı daha karlı olacak, yatırım getirisi ne olacak gibi soruları değerlendirmemiz gerekmektedir. Her bir yapının işletme maliyetleri, kar marjı, müşteri çekme potansiyeli gibi faktörleri dikkate almamız gerekir. İlgilendiğiniz bölgede mevcut olan rekabeti de değerlendirmek önemlidir. Hangi tür yapı daha az rekabetle karşılaşacak veya hangi tür yapının piyasada farklılaşma potansiyeli daha yüksek olacak gibi soruları düşünmek gerekir. Örneğin, konut piyasasında yoğun rekabet varsa, belki de farklı bir sektörde faaliyet göstermek daha avantajlı olabilir. Hangi tür yapının inşa süresi ve yatırım süresi bizim için uygundur gibi sorular yanıtlanmalıdır. İnşaat süreci, projenin tamamlanmasından gelir elde etmeye kadar geçen süreyi etkileyecektir. Bu faktörü de değerlendirerek hangi tür yapının bize daha hızlı bir getiri sağlayacağını değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bahsedilen konular hakkında Pazar araştırılması, finansal analizleri ve yatırım süreleri dikkate alınmalıdır. RAA Medya olarak size en iyi seçenekleri sunmak için sürekli olarak güncellenen bir portföye sahibiz.

RAA Proje Olarak

Doğru Çizimi Yapıyoruz

Karar verdilen proje için doğru ve başarılı bir proje çizimi yapılmalıdır. Proje çizimi sürecinde ise dikkate alması gereken bazı önemli noktalar bulunur. Örneğin bir mimar ile çalışılmalıdır. Uzmanlık ve deneyimleri sayesinde, projemizin teknik gerekliliklerini ve yerel yönetmelikleri dikkate alacak şekilde kaliteli bir proje çizimi yapabilirler. Proje çizimi, tüm yapıyı, iç ve dış mekanları, yapısal elemanları, altyapıyı ve diğer detayları kapsayan detaylı bir tasarım olmalıdır. Yapının planları, kesitleri, cepheleri, elektrik ve mekanik sistemlerin düzeni gibi unsurların yer aldığı kapsamlı bir çizim seti hazırlanmalıdır. Proje çizimi, ilgili yerel yönetmeliklere ve yapı standartlarına uygun olmalıdır. İnşa etmeyi planladığımız bölgedeki imar kurallarını ve diğer gereklilikleri dikkate alarak tasarım yapılmalıdır. Bu, izin sürecini kolaylaştırır ve ileride sorunlarla karşılaşma olasılığını azaltır.

Yapının fonksiyonel olması ve kullanım kolaylığı sağlaması önemlidir. İç mekan düzenlemesi, trafik akışı, kullanım alanları ve ergonomik faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmalı ve işlevsellik öncelikli olmalıdır. Proje çiziminde teknik detaylar ve malzeme seçimi dikkatlice belirlenmelidir. Yapının dayanıklılığı, yapısal stabilite, yangın güvenliği gibi unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, kullanılacak malzemelerin kalitesi, çevresel etkileri ve projenin bütçesi gibi faktörler de değerlendirilmelidir. Yapının estetik açıdan çekici olması ve bütünüyle uyumlu bir tasarıma sahip olması önemlidir. Mimari tarz, renkler, dış cephe malzemeleri ve peyzaj düzenlemesi gibi unsurlar, yapının dış görünümünü etkiler. Estetik bir projenin, çekici ve memnuniyet verici bir kullanıcı deneyimi sağlaması beklenir. Bu faktörler proje çiziminde dikkate alınması gereken önemli noktalardır. RAA proje olarak alanında uzman ekibimizle belirtilen faktörler göz önüne alınarak doğru proje çizimizi yapıyoruz.

RAA Proje Olarak

İnşaat Sürecini Doğru Yönetiyoruz

Mimar, mühendisler, müteahhit ve diğer ilgili taraflar arasında etkili iletişim ve işbirliği sağlanmalıdır. Herkesin aynı sayfada olduğundan emin olmak için düzenli toplantılar yapılmalı ve bilgi paylaşımı sürekli olmalıdır. İnşaat sürecini yönetmek için bir iş planı hazırlanmalıdır. İş planında, projenin hangi aşamalardan geçeceği, işlerin sırası, zaman çizelgesi, kaynakların kullanımı, takip edilecek kalite standartları vb. belirtilmelidir. İnşaatın başlamadan önce, gerekli malzemelerin ve ekipmanın temin edilmesi gerekmektedir. İşin başlama tarihine kadar gerekli malzemelerin ve ekipmanın hazır olduğundan emin olunmalıdır. Kaliteli ve uygun malzemelerin seçimi de aynı şekilde önemlidir. İşin yürütülmesi için uygun işçilik sağlanmalıdır. Nitelikli ve deneyimli işçilerin seçilmesi önemlidir. Ayrıca, bir inşaat yönetimi ekibi veya proje yöneticisi atanmalıdır. İşçilerin iş güvenliği ve işçilik standartlarına uyum sağlaması için sürekli denetimler yapılmalıdır.

Proje çizimleri, inşaatın başlamadan önce tüm ilgili taraflar tarafından detaylı bir şekilde incelenmeli ve anlaşılmalıdır. İnşaat sırasında, çizimlerin doğru bir şekilde uygulandığından emin olmak için düzenli olarak kontrol edilmelidir. İnşaat süreci düzenli olarak izlenmeli ve ilerlemesi takip edilmelidir. Projenin zamanında ilerlemesi, bütçe kontrolü, kalite kontrolü gibi faktörler düzenli olarak değerlendirilmelidir. Gerekirse düzeltici önlemler alınmalı ve takip edilmelidir. İnşaat sürecinde beklenmedik durumlar veya değişiklikler ortaya çıkabilir. Bu durumda, değişiklik yönetimi süreci uygulanmalıdır. Değişikliklerin etkileri değerlendirilmeli, onay alınmalı ve gerekli ayarlamalar yapılmalıdır. İnşaat sürecinde kalite kontrolü sürekli olarak yapılmalıdır. Çizimlerde belirtilen kalite standartlarına uygunluğun kontrol edilmesi ve düzenli kalite testlerinin yapılması gerekmektedir. İnşaatın tamamlanmasından önce tüm işlerin kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. İnşaatın bitirilmesi, son temizlik işlemlerinin yapılması ve gerekli belgelerin düzenlenerek teslim edilmesiyle tamamlanır.

RAA Proje Olarak

Satışınızı Gerçekleştiriyoruz

Projenizin hangi tür alıcılara hitap ettiğini belirliyoruz. Potansiyel müşterilerin demografik özelliklerini, ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak önemlidir. Bu bilgileri kullanarak, projenizi kimlere ve nasıl pazarlayacağınızı belirliyoruz. Projenizin hedef pazarında rekabeti ve talebi değerlendiriyoruz. Rakiplerinizi inceleyor, benzer projelerin fiyatlandırmasını, özelliklerini ve satış stratejilerini analiz ediyoruz. Pazarın büyüklüğünü, büyüme potansiyelini ve trendleri araştırıyoruz.

Projenizin satışını artırmak için etkili bir pazarlama stratejisi oluşturuyoruz. Bu strateji, hedef kitlenizin dikkatini çekmek, ilgilerini uyandırmak ve onları projenize yönlendirmek için kullanılacak yöntemleri içeriyor. Bu yöntemler arasında dijital pazarlama, sosyal medya, reklamlar, etkinlikler, basın bültenleri, afişler gibi çeşitli kanalları kullanmanızı öneriyoruz. Potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmak için etkili iletişim stratejileri kullanıyoruz. Müşterilerin sorularını yanıtlayor, onlara detaylı bilgiler sunun ve projenizin faydalarını vurgulayoruz. Müşteri memnuniyetini sağlamak için samimi ve profesyonel bir iletişim sağlayoruz. Müşterilerden gelen talepleri ve satış sürecini etkili bir şekilde yönetiyoruz. Sözleşmeleri hazırlayor, fiyat müzakerelerini yapıyor ve tüm gerekli belgeleri düzenleyoruz. Satış sürecinin tüm adımlarını titizlikle takip ederek, müşteri memnuniyetini ve satış başarısını sağlıyoruz.

RAA Proje olarak, müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için kaliteli ve profesyonel hizmetler sunuyoruz. İnşaat sektöründe uzmanlaşmış ekibimizle, projelerinizi istediğiniz şekilde tamamlayıp size teslim etmekten gurur duyuyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, her adımda sizinle yakın iletişim halindeyiz. Projeleriniz için detaylı bir iş planı hazırlıyor ve sizin beklentileriniz doğrultusunda hareket ediyoruz. Sizin hayal ettiğiniz, istediğiniz şekilde bir yaşam alanı yaratmak için çabalıyoruz.

RAA Proje, size özel çözümler sunmak için burada. Bizimle iletişime geçin ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürme yolculuğunda bize katılın.

03

Sosyal Medya

Bizi İzleyin

04

Hakkımızda

Biz Kimiz ?

RAA Proje, hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için birinci sınıf hizmetler sunan öncü bir proje danışmanlık firmasıdır.

Amacımız, insanların hayallerine uygun projeler bulmalarına yardımcı olmak ve onlara en iyi deneyimi sağlamaktır.

Müşterilerimizin beklentilerini tam olarak anlamak için özenle çalışıyoruz. RAA Proje olarak, konum, proje özellikleri, boyut ve stil, bütçe, inşaat şirketi ve emlak danışmanı gibi tüm unsurları dikkate alarak, müşterilerimiz için en uygun projeleri belirliyoruz. Her bir müşterimizin ihtiyaçlarına ve isteklerine özel olarak tasarlanmış projeler sunuyoruz.

Bizim için doğru konumun önemi çok büyüktür. RAA Proje olarak, en ideal konumlara sahip projeleri sunarak, müşterilerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bir villa, arsa, konut, fabrika veya dükkan arıyorsanız, size en iyi seçenekleri sunmak için sürekli olarak güncellenen bir portföye sahibiz. Konumun yanı sıra, projelerimizin özelliklerini, boyutunu ve stilini de müşterilerimize göre ayarlıyoruz, böylece tam olarak istedikleri şekilde bir projeye sahip olabiliyorlar.

RAA Proje olarak, müşteri memnuniyetine en yüksek önceliği veriyoruz. Profesyonel ekibimiz, sektördeki deneyimi ve uzmanlığıyla müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor. İşimizde dürüstlük, şeffaflık ve kalite ilkelerine sıkı sıkıya bağlıyız. Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve onların hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz.

05

Kimler

Bizimle ?

Bize Ulaşın

Siz de
Bizimle Misiniz?

Hayallerinizi Gerçeğe Dönüştürün